مانا آقایی/Mana Aghaee

وبسایت شخصی مانا آقایی: اینجا

Mana’s poetry Blog

مانا آقایی شاعر و مترجم اهل بوشهر است. او در چهارده سالگى با خانواده خود به سوئد مهاجرت كرده و از نوجوانی با نشریات مختلف ادبی همکاری داشته است. آقایی تاکنون دو مجموعه شعر تحت نام “مرگ اگر لب هاى تو را داشت” (۱۳۸۲) و “من عيسی بن خودم” (۱۳۸٦) و دو اثر پژوهشی زیر عنوان “فرهنگ نويسندگان ايرانى در سوئد” (۱۳۸۱) و “كتابشناسى شعر زنان ايران از ۱۳۲۰ تا ۱۳۸۳” (۱۳۸٦) در ایران و سوئد به چاپ رسانده است. او فارغ التحصیل رشته ی ايرانشناسی ست و هم اکنون بعنوان مترجم و ویراستار در یک موسسه ی انتشاراتی مشغول بکار می باشد. وی چندین سال نیز بطور پاره وقت، مسئولیت بررسی آثار منتشره ی فارسی در سوئد را در واحد مربوط به زبان های خارجی شورای فرهنگ این کشور بعهده داشته است. از آقایی یک مجموعه شعر جدید و دو ترجمه در راه است که یکی از آن ها گزیده ای از اشعار ذن بودائی شاعر کره ای “کو اون”، و آن دیگری منتخبی از اشعار دوازده شاعر آسیای دور تحت عنوان “بهار در جادهء کیونگین” می باشد. پاره ای از اشعار آقایی به زبان های دیگر همچون انگلیسی، سوئدی، آلمانی و عربی ترجمه و در نشریات مختلف منتشر شده اند.